رد شدن به محتوای اصلی

نان و شیرینی و کافه قنادی طهران

"نان و شیرینی طهران"

تولید کننده انواع نان و شیرینی (عزیزی)

نشانی:
استان تهران، شهر تهران، منطقه یازده (11)، بزرگراه نواب صفوی، خیابان آذربایجان، مقابل درب شرقی مترو نواب

تلفن: 02166925377