رد شدن به محتوای اصلی

قنادی رضا

قنادی رضا (شیراز)

Reza confectionery

نشانی (آدرس):
استان فارس، شهر شیراز، شیراز، خیابان فلسطین (باغ شاه)، بین هدایت و معدل

شماره تلفن تماس:
07132331621