رد شدن به محتوای اصلی

شیرینی مجلسی

شیرینی مجلسی
(اهواز)


شعبه 1
نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، پادادشهر، خیابان 10 روبروی شهرداری منطقه 1

شماره تلفن تماس:
06135532879
06135535847


شعبه 2
نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، پادادشهر، خیابان جوادالائمه، نبش خیابان 13

شماره تلفن تماس:
06135516093
06135511392