رد شدن به محتوای اصلی

شیرینی بی بی

شیرینی بی بی (اهواز)

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، کیانپارس، خیابان (بلوار) کیانپارس، بین خیابان 17 و 18 شرقی جنب بیمارستان آریا شیرینی بی بی

شماره تلفن های تماس:
09163113306
09166095621
06133375593
06133376374
06133376880