رد شدن به محتوای اصلی

شیرینی داغ

شیرینی داغ
(اهواز)

شکلات      pastry      خشکبار


شعبه مرکزی
نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، بلوار جوادالائمه، به سمت یوسفی، بین خیابان 6 و 8 پادادشهر

شماره تلفن تماس:

06135714507

06135714500

شعبه 1
نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، پادادشهر، فلکه زیباشهر، نبش فرجوانی

شماره تلفن تماس:
06135716279
06135716276

شعبه 2
نشانی (آدرس):
استان خوزستان، اهواز، شهر اهواز، آخر آسفالت، خیابان شریعتی جنوبی، روبروی بانک ملت

شماره تلفن تماس:
06135519708