رد شدن به محتوای اصلی

کلوچه سرای آوا

کلوچه سرای آوا
AVA

((کلیه سفارشات پذیرفته می شود))

کلی و جزئی

لیست کیک، کلوچه و نان ها:

1.کلوچه خرمایی

2.نان شیر

3.کلوچه شکری

4.تافتون

5.کشمشی

6.کیک یزدی

7.رولتی

8.کنجدی

مدیریت: مهرافشان

نشانی (آدرس):
استان خوزستان، شهرستان دزفول، شهر دزفول، خیابان شریعتی روبروی پاساژ امین